شما برای پیوستن دعوت شده اید

وبینارهای علمی دانشکده مهندسی برق


z
zarivar (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
This room has no public recordings.